Stäng detta fönster för att komma tillbaka

6. Auktionsutroparen

Auktionsutroparen ger redan 1918 "Hallands Jul" huvudbry.
Man gissar på följande:  


Hans Severin Törngren (1822-1900), kruk- och kakelugnsmakare.

Carl Johan Jansson (1853--1892-12-05), stadstjänare, anställd som laxdragare 1892, vaktmästare vid Sparbanken 1881-1892 - 

Sven Rohlin (f 1847), skräddare, som enligt Moberg skulle vara person nr 3 -

Georg Blackstadius (1822-1881), handlande. Uppenbarligen felaktigt, då Blackstadius inte levde när tavlan målades.  

Patrik Johnson säger att utroparen är skräddare Rohlin. Ljung och Moberg säger båda att det är stadstjänare Jansson

Sammanfattningsvis kan man kanske säga att det vore rimligt att det är stadstjänare Carl Johan Jansson som är auktionsutroparen. Ett foto, som finns på Jansson, uppvisar dock ingen större likhet med personen på tavlan.