Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Smeden Möllers hus på plats i Skrea Stationssamhälle

Smeden Möllers hus på plats i Skrea Stationssamhälle

Möllerska gården

Laxauktionstavlan är målad på den sk Möllerska gården vid Storgatan, i dag Storgatan 38

Här i "gården nr 50" hölls under ett antal år "hvarje morgon och afton å tid, som sysslomannen låter kungöra i stadens tidning" auktion på den lax, som dragits upp under dygnet.

Laxen lämnades i särskilda lådor, som stod i porten till gården.
Man hade även auktioner inomhus; om en sådan går att läsa i
N P Ödmans berättelse "En dag i Falkenberg" (som finns att köpa på Stadshuset och Hembygdsmuseet).

Husets öde

År 1903 såldes Möllers gård till urmakare Gustaf Sjöberg och hans svärfar byggmästaren Carl Nylander från Skrea, som byggde det affärshus som ännu finns kvar.
Dit flyttade Sjöberg med sin uraffär, som tidigare låg på Sandgatan.
Numera ligger bl a Svenssons Ur och Optik i huset.
Men gårdens bostadshus var för bra för att helt försvinna. Det köptes av stationskarlen C Bengtsson, Skreanäs, som rev det och byggde upp det igen vid Skrea station.
I huset fanns under många år telefonstationen i Skrea och det står fortfarande kvar, om än i om- och tillbyggt skick.


Sidan uppdaterad: 2013-06-18