Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sportfisket

Sportfisket efter lax i Falkenberg hade ju blivit känt och populärt genom bl a de engelsmän, som kom och metade i Ätran under andra hälften av 1800-talet. Den kanske mest kände av dem, advokaen W M Wilkinson från London, skrev också en förtjusande liten bok om sina besök i Falken-berg — "Days in Falkenberg".   

Han skriver bl a: "Det är för mig ett kärlekens verk att offentligen kungöra, att Svenskarne ha en förtjusande stad, som heter Falkenberg, och det är förunderligt att Engelsmän skola nödgas hjelpa dem med att göra denna upptäckt..........  Det kräfver endast en smula mensklig sympati att göra den upptäckten, att många, många lyckliga dagar kunna tillbringas i Falkenberg."

Fr vänster : Kronolotsen C. J. Nilsson, Hugh Wilkinson, London, Sir Ratcleff, London (stående), John Taylor, London, Kvarnägare Froot, Chester, Charles Nilsson, Sjökapten Fr. Nilsson, USA

Fr vänster : Kronolotsen C. J. Nilsson, Hugh Wilkinson, London, Sir Ratcleff, London (stående), John Taylor, London, Kvarnägare Froot, Chester, Charles Nilsson, Sjökapten Fr. Nilsson, USA

Sidan uppdaterad: 2013-06-18