Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Målaren och apotekaren

Målaren och apotekaren

Fler Falkenbergsmålningar

På Falkenbergs Hembygdsmuseum på S:t Lars Kyrkogata finns ett porträtt i akvarell av rådmannen och bokhandlaren Lars Svensson och ett foto av en målning från krukmakare Möllers verkstad.   
Vidare finns där två fotografier av Lundberg; ett från ateljén i Stockholm och ett från Falkenberg, där han ställt upp sitt staffli och målar på Rastabackarna, d v s ungefär där Folkets Hus och gymnasieskolan nu ligger.
Mannen under paraplyet på detta foto är apotekare Josef Bragh — ihågkommen i Braghs väg! 

På Falkenbergs Museum finns en målning med lantligt gatumotiv. Kan det vara tavlan "Gata i Falkenberg", som lottades ut i det tavellotteri 1896 till vilket lotter kunde köpas för 5 kr styck i L Svenssons bokhandel ? 

I oktober 1892 ställs de tavlor, som Lundberg målat under sommaren, ut i Rådhuset i Falkenberg. Tavlorna är, enligt en notis i Falkenbergs Tidning, Interiör af Möllers Krukmakareverkstad, Vy öfver bron och elfven ("punschdrickarna"), ett par Porträtt, Parti från sanddynorna och naturligtvis laxauktionstavlan. 

Sommaren 2009 såldes på auktion i Halmstad en tavla med motiv, som (enligt Hallands Nyheter) kan vara från Skrea strand. Kan det kanske vara den ovannämnda Parti från sanddynorna? Tavlan köptes (enligt samma tidning) av någon i Falkenberg. 

Under hösten 1992 ställer Lundberg ut ett antal tavlor, bl a laxauktionen, i Stockholm. Dagens Nyheters recensent konstaterar att Hr Lundberg synes "besitta en vacker förmåga att karakteristiskt återgifva både menniskor och djur (ett par af hans hundporträtt äro av slående verkan) och det är anmärkningsvärdt att han derjämte lyckats så väl i två av de smärre landskapen." Han berömmer också målningen av personerna på laxauktionstavlan. 

Sidan uppdaterad: 2013-06-18