Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Inkomsterna från laxfisket

Under fiskesäsongen mars-augusti 1892 fångades 1.864 laxar.
De såldes för en summa av 9.775:40 kr. Därmed var inkomsten från fisket högre än skatteintäkterna, som samma år gav 6.229:47 kr.

På arrenden, inkl fiskearrenden, togs 10.329 kr in.

Den ojämförligt största inkomsten detta år var dock "bränvinsmedel", d v s intäkter från lokala bolag med rättigheter till spritförsäljning.
Dessa medel inbringade detta år 15.476:04 kr.

Borgmästarens och rådmännens löner var baserade på laxfiskeinkomsterna så, att borgmästaren fick en fjärdedel och de två rådmännen en åttondel var.

Sidan uppdaterad: 2013-06-18