Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Arvid Manzèr

(1882-1959) Lasarettssyssloman
Född i Vassända-Naglums socken i Älvsborgs län. Syssloman vid länslasarettet i Falkenberg från 1913. Ledande kommunalman för Högern. Brandchef 1917-43. Stadsfullmäktige från 1923, ordförande där 1944-1950. Ordförande i drätselkammaren 1936-1944. Riddare av Vasaorden.

En av de främsta förespråkarna för Tullbrons breddning under 1940- och 50-talen. Tog 1942 initiativet till nya förvalt-ningslokaler för staden, vilket resulterade i att Stadshuset stod färdigt 1959. Gav upphov till talesättet "vart man ser man ser Manzér" (han stavade dock sitt efternamn med grav accent!).

Sidan uppdaterad: 2013-06-18