Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anders Andersson

(1878-1944) Riksdagsman      
Född i Skrea, enkelt hem med många syskon. Vid 9 års ålder vallpojke åt bönderna i trakten, som 17-åring snickarelärling i Falkenberg, sedan 1921 som egen mästare. Blev tidigt intresserad av arbetarerörelsen och var en av grundarna till Falkenbergs Arbetare-kommun 1904. En av stadens största ledare under en lång följd av år. Invald i drätsel-kammaren 1907, stadsfullmäktige 1908. Ordförande i stadsfullmäktige 1927-44. Verkade inom IOGT och landstinget och var 1917-44 med undantag av en period riksdagsman i andra kammaren.

Sidan uppdaterad: 2013-06-18