Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

En sorglustig historia

Prästen som förföll och blev avsatt

Himmel och jord, sol och måne, planeter och stjärnor förbanna falkenbergarna...

1700 var ett ödesdigert år för Sverige. I mars anföll August II det svenska Livland samtidigt som Danmark gick till angrepp mot Holstein-Gottorp, som var i förbund med Sverige. Dessa båda händelser inledde det som brukar kallas det stora nordiska kriget.

Man kan höra ett svagt eko av krigsutbrottet i Falkenbergs domböcker 1700. I mars avreste båtsmännen i Falkenberg till flottan och kriget och i april påbjöds att inga skeppare skulle få anta några båtsmän förrän örlogsflottan först hade försetts med besättning. En "Squadron Cavallerie" var inkvarterad i staden.

Borgarna i Falkenberg lyckades under det första decenniet av 1700-talet avsätta en kyrkoherde, och en borgmästare. Kyrkoherden var visserligen alkoholiserad och borgmästaren oärlig men det tyder ändå på att falkenbergarna var personer man borde behandla med varsamhet.  

Här är historien om prästen och de stridbara falkenbergarna.
En sann berättelse från de rättsliga källorna, återgiven av Inger Ljunggren:

En sorglustig historiaPDF

Sidan uppdaterad: 2013-06-07