Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
EU-flaggan

Europeiskt samarbete

”EUPLETT – European Urban Planning via Public participation and Local Empowerment in Networks and Twinning Towns” är ett EU-finansierat projekt inom ramen för programmet ”Ett Europa för medborgarna” inom programmets insats 1, åtgärd 1.2 Vänorternas tematiska nätverk.

Sex evenemang har genomförts inom ramen för detta projekt:

Kick off i Falkenberg

Deltagande: Evenemanget samlade 54 deltagare, varav 34 från Falkenberg, 7 från Ballymena i Nordirland, 3 från Dubrovnik i Kroatien, 6 från Køge i Danmark och 4 från Schouwen-Duiveland i Nederländerna.

Plats och datum: Evenemanget ägde rum i Falkenberg från den 11 mars 2014 till den 14 mars 2014.

Kort beskrivning: Evenemanget var en avspark för projektet där deltagarna skulle lära känna varandra och få en chans att börja diskutera stads- och centrumutvecklingsfrågor med varandra. Evenemanget fokuserade även på strategin EU2020 och på vad medborgardialog är. Programmet för evenemanget innehöll föreläsningar, workshops, stadsvandringar och presentationer.

Konferens i Dubrovnik, Kroatien

Deltagande: Evenemanget samlade 109 deltagare, varav 6 från Falkenberg, 6 från Ballymena i Nordirland, 85 från Dubrovnik i Kroatien, 6 från Køge i Danmark och 6 från Schouwen-Duiveland i Nederländerna.

Plats och datum: Evenemanget ägde rum i Dubrovnik i Kroatien från den 19 maj 2014 till den 22 maj 2014.

Kort beskrivning: Evenemanget var en europeisk konferens om demokratiska processer från EU-nivå till lokal nivå med fokus på centrumutvecklingsfrågor. Evenemanget tog upp ämnen som dialog mellan olika aktörer och strategier för stadsutveckling. Programmet för evenemanget innehöll föreläsningar, workshops, stadsvandringar, presentationer och paneldiskussioner.

Partnerträff i Schouwen-Duiveland

Deltagande: Evenemanget samlade 249 deltagare, varav 7 från Falkenberg, 4 från Ballymena i Nordirland, 4 från Dubrovnik i Kroatien, 6 från Køge i Danmark och 228 från Schouwen-Duiveland i Nederländerna.

Plats och datum: Evenemanget ägde rum i Schouwen-Duivelands kommun i Nederländerna från den 30 september 2014  till den 3 oktober 2014.

Kort beskrivning: Evenemanget var en partnerträff inom projektet. En dag ägnades åt en konferens med nederländska deltagare där föredragshållare och parners diskuterade hur en stadskärna kan hållas levande året om. Evenemangets övriga dagar ägnades framför allt åt frågor om invånares inflytande och deltagande i planprocessen samt platsvarumärkesarbete. Programmet för evenemanget innehöll föreläsningar, workshops, stadsvandringar och presentationer.

Konferens i Køge

Deltagande: Evenemanget samlade 147 deltagare, varav 7 från Falkenberg, 7 från Ballymena i Nordirland, 5 från Dubrovnik i Kroatien, 7 från Schouwen-Duiveland i Nederländerna och 121 från Køge i Danmark och andra danska städer.

Plats och datum: Evenemanget ägde rum i Køge kommun i Danmark från den 17 mars till 20 mars 2015.

Kort beskrivning: En dag ägnades åt konferensen Absolutely urban med danska och internationella föredragshållare som diskuterade urbanitet och städers funktion och betydelse ur olika perspektiv. Evenemangets övriga dagar ägnades framför allt åt frågor om invånares inflytande och kultur i det offentliga rummet. Programmet för evenemanget innehöll föreläsningar, workshops, stadsvandringar och presentationer.

Partnerträff i Ballymena

Deltagande: Evenemanget samlade 113 deltagare, varav 7 från Falkenberg, 4 från Dubrovnik i Kroatien, 6 från Schouwen-Duiveland i Nederländerna, 6 från Køge i Danmark och 90 från Ballymena (Mid & East Antrim Borough Council) i Nordirland.

Plats och datum: Evenemanget ägde rum i Ballymena från den 2 juni till 5 juni 2015.

Kort beskrivning: I programmet ingick en konferens som handlade om fysisk planering i städer. Deltagarna arbetade även med utmaningarna inom fysisk planering utifrån praktiska exempel i staden Ballymena. Evenemangets övriga dagar ägnades framför allt åt studiebesök som visade exempel på lokala initiativ för stadsutveckling och turismutveckling.  Programmet för evenemanget innehöll föreläsningar, workshops, stadsvandringar och presentationer.

Avslutningskonferens i Falkenberg

Deltagande: Evenemanget samlade 108 deltagare, varav 4 från Dubrovnik i Kroatien, 6 från Schouwen-Duiveland i Nederländerna, 4 från Køge i Danmark, 5 från Ballymena (Mid & East Antrim Borough Council) i Nordirland och 89 från Falkenberg och andra svenska städer och organisationer.

Plats och datum: Evenemanget ägde rum i Falkenberg den 16 november till 19 november 2015.

Kort beskrivning: I programmet ingick arbete med att utvärdera projektet samt en öppen konferens som handlade om levande stadskärnor i ett europeiskt perspektiv. Programmet för evenemanget innehöll föreläsningar, workshops, stadsvandringar och presentationer.

Sidan uppdaterad: 2017-09-08