Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Gymnasieelever från Falkenberg på besök i Shijiazhuang Foreign language School

Internationellt och regionalt samarbete

En kommun som Falkenberg är beroende av samarbete i större sammanhang, både nationellt och internationellt. Över hälften av alla kommunala beslut har på något sätt en koppling till EU. Den bärande principen är att det internationella arbetet ska vara till nytta för kommunen och dess invånare.

Region Halland är den samarbetspartner som ligger närmast till hands. Kommunens politiker och ledande tjänstemän deltar i arbetet på olika nivåer i regionen. Samarbete mellan två eller flera kommuner i specifika frågor blir allt vanligare. Exempel på sådant samarbete är renhållnings- och vattenbolaget Vivab och kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.

Många av de uppgifter och problem som kommunen står inför, är gemensamma för hela regionen. Därför är det naturligt att Falkenberg deltar i utvecklingsprojekt med övriga halländska kommuner inom regionen eller tillsammans i internationella projekt.

Ett flertal kommunala projekt har genomförts tack vare stöd från EU. Några exempel är Insteget - arbetsförberedande åtgärder för personer som står långt från arbetsmarknaden och Hav möter land som handlar om hållbar vattenförvaltning inom Kattegatts- och Skageracks havs- och kustområden.

Den kinesiska storstaden Shijiazhuang är en allt viktigare samarbetspartner. I första hand handlar utbytet om utbildning, då skolfolk från båda kommunerna besöker varandra. Men även andra frågor, som affärskontakter, utvecklas inom ramen för systerstadskonceptet.

Sidan uppdaterad: 2017-08-22