Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Folk och rörelse i innerstaden.

Vision och övergripande mål

Falkenbergs kommun har fyra övergripande mål. Målen togs fram 2016.

  • Falkenberg ska bli mer inkluderande
  • Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden
  • Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
  • Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Utvecklingsmålen utgår från kommunens vision: "Vi växer för en hållbar framtid" där kommunen tydliggör sin ambition att växa och vara minst 50.000 invånare 2030. Målarbetet har skett i ett parti- och block överskridande samarbete.

I samband med de fyra nya utvecklingsmålen har Falkenbergs kommun infört en ny styrmodell med ett större fokus på effekt, kvalitet och resultatuppföljning i verksamheten.

Sidan uppdaterad: 2017-03-02