Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Falkenbergs styrmodell

Basen i Falkenbergs kommuns styrmodell utgörs av en decentraliserad form av mål- och kvalitetsstyrning som utgår från varje verksamhets grunduppdragöppnas i nytt fönster. Grunduppdraget definieras av en överordnad part. Det kan vara en verksamhetschef, förvaltningschef, nämnd, kommunfullmäktige eller staten.

Grunduppdraget utgör grunden för organisationens huvudsakliga verksamhet, eller basverksamhetöppnas i nytt fönster som den också benämns. Med kommunens, och i förekommande fall verksamhetens, visionöppnas i nytt fönster för ögonen utgår verksamheten från grunduppdraget och präglas av kommunens gemensamma värdegrundöppnas i nytt fönster.

Styrmodellens kärna

Utifrån verksamhetens grunduppdrag definieras ett antal (8-12) faktorer som bedöms som särskilt kritiska för att kunna uppfylla uppdragsgivarens förväntningar, s k kritiska kvalitetsfaktorer (KKF:er)öppnas i nytt fönster. Dessa faktorer utgör förutsättningar för och/eller resultat av verksamheten, beroende på vilket perspektiv man har vid definitionen av dem.

Kritiska kvalitetsfaktorer ur ett verksamhets-, ekonomiskt- och medarbetarperspektiv handlar främst om förutsättningar för att kunna leverera en verksamhet med förväntad kvalitet. Kritiska kvalitetsfaktorer ur ett målgruppsperspektiv handlar i huvudsak om resultatet av verksamheten.

Finns det kritiska delar i verksamheten, förutsättningar eller resultat, som inte lever upp till kraven behöver detta åtgärdas. Då kan det vara aktuellt att definiera ett utvecklingsmålöppnas i nytt fönster. Syftet med utvecklingsmål är att åstadkomma en förändring med avsikt att förbättra verksamhetens kvalitet.

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mått som signalerar om vi är på rätt väg eller ej. Till utvecklingsmålen kopplas aktiviteter och indikatorer.

Sidan uppdaterad: 2017-12-12