Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stipendier och fonder

Kommunstyrelsen i Falkenberg förvaltar ett antal stiftelser, det vill säga kapital som donerats till olika ändamål. Ändamålet är unikt för varje enskild stiftelse. Ändamålet ingår i stiftelsens stadgar och uttrycker grundarens vilja angående vem och vad avkastningen av kapitalet skall delas ut till. Allmänheten kan söka medel ur dessa stiftelser. Det utdelningsbara beloppet varierar från år till år.

Här finns en förteckning över de stiftelser som kommunstyrelsen i Falkenberg förvaltar. Det framgår också vilken nämnd/styrelse som beslutar om utdelning i respektive stiftelse samt stiftelsernas ändamål.

Om man vill söka medel ur en stiftelse vänder man sig till den nämnd/styrelse som beslutar om utdelning för att få en ansökningsblankett. För ett flertal av stiftelserna lämnas ingen ansökan, utan respektive nämnd/styrelse utser mottagare enligt stiftelsens bestämmelser.

För vidare upplysningar hänvisas till respektive nämnd/styrelse.

Söker man andra stiftelser än de som förvaltas av kommunstyrelsen i Falkenberg hänvisas till Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas.

Sidan uppdaterad: 2017-01-30