Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Revisionsrapporter årsberättelse

I revisionsrapporten prövar revisorerna om räkenskaperna är rättvisande och bedömer om resultatet i årsredovisningen för förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat.

Sidan uppdaterad: 2016-08-03