Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Oppositionspartierna har nu lagt fram sina budgetförslag

Idag (14/11) la oppositionspartierna fram sina budgetförslag i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, som är det största oppositionspartiet, väljer att kalla sitt budgetförslag för en jämlikhetsbudget där skolan, omsorgen och jämlikheten får ta stor plats.

I början av november la Alliansen+ fram sitt budetförslag. Idag la oppositionspartierna fram sina budgetförslag i kommunstyrelsen.

– Vår budget grundas i att vi vill ha ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle där vi ser minskande klyftor mellan människor. Att vi inte har ett jämlikt samhälle är vårt största samhällsproblem och då måste vi hantera i vårt budgetförslag, säger Per Svensson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna lyfter fram satsningar som halvering av avgiften för att vara med i kulturskolan, fria bussresor för ungdomar och äldre och en avgiftsfri förskola under juli månad. Läs Socialdemokraternas budgetförslag här.PDF

– Det här är tre satsningar som ger fler människor chansen att vara mer delaktiga i samhället, de stängs inte ute på grund av sin ekonomi, säger Per Svensson.

Socialdemokraterna vill se ökad grundbemanning

Socialdemokraterna vill också se en fortsatt satsning på skolan och en satsning på så kallad välfärdsteknik. Välfärdsteknik är digitala hjälpmedel som kan öka brukarens självständighet och integritet samtidigt som arbetet blir mer effektivt. Socialdemokraterna vill också se en utökad grundbemanning inom äldreomsorgen i kommunen. Socialdemokraterna föreslår också pengar till renovering av Klitterbadet, en feriejobbsgaranti för ungdomar som går årskurs 1 och 2 på gymnasiet och ökade resurser till stadsbiblioteket i Falkenberg.

Trygghetsatsningar från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna lyfter i sin budget fram att de vill satsa på ökad trygghet, partiet vill lägga tre miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder. I sin budget nämner Sverigedemokraterna att de vill se fler ordningsvakter i staden och att Falkenberg ska var offensiva och aktualisera uppsättning av övervakningskameror på offentliga platser. Sverigedemokraterna vill också se en utökning av bemanningen till nya stadsbiblioteket.
Läs Sverigedemokraternas budgetförslag här.PDF

Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kulturskola

Vänsterpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas budgetförslag men gör också egna tillägg. Till exempel vill partiet se en helt avgiftsfri kulturskola. Vänsterpartiet anser att personalstyrkan på stadsbiblioteket behöver utökas med två tjänster redan från 2018, en mer än vad Socialdemokraterna föreslår.
Läs Vänsterpartiets budgetförslag härPDF.

Det här händer nu

Budgetförslagen går nu vidare till kommunfullmäktige. Den 28 november bestämmer fullmäktige, genom omröstning, vilken budget som ska gälla för Falkenbergs kommun.

Så funkar budgeten

Kommunens budget är verksamhetens viktigaste styrdokument. Den budget som kommunfullmäktige väljer sätter de ekonomiska spelreglerna för 2018 men också ambitionerna för 2019 och 2020. Budgeten innehåller även en investeringsplan och exploateringsplan som sträcker sig från 2018 till 2022.

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-21