Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Oppositionspartierna lägger fram sina budgetförslag

Idag (8/11) la oppositionspartierna fram sina budgetförslag i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, som är det största oppositionspartiet, väljer att kalla sitt budgetförslag för en framtidsbudget där skolan, omsorgen och jämlikheten får ta stor plats.

Under kommunstyrelsens möte på tisdagen la både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna fram sina budgetförslag. Förslagen ställdes mot Alliansens+ budgetförslag. Alliansen+ kunde med hjälp av sitt majoritetsläge rösta igenom sitt eget förslag.

Läs mer om Alliansen+ förslag

I slutet av november får de båda budgetförslagen en ny chans när kommunfullmäktige ska klubba nästa års budget för Falkenbergs kommun.

Skolan i fokus i Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraternas budgetförslag innehåller satsningar på skolan.

  • Investeringar i skollokaler
  • Införande av tvålärarsystem

– Vi vill införa ett tvålärarsystem eftersom vi ser att resultaten i skolan blir sämre. Med två lärare i varje klassrum blir varje elev sedd och chansen att nå bättre resultat ökar, säger Per Svensson (S), oppositionsråd, Falkenbergs kommun.

Två andra stora satsningar

Socialdemokraterna vill även satsa på, vad de kallar, Det gröna samhällsbygget. Målet är att underlätta för Falkenbergsbor att leva mer hållbart. Ett stort steg är att minska priset på bussresor med periodkort.
– Vi tror detta är en start som gör att många människor får en möjlighet att ställa om, säger Per Svensson.
Socialdemokraterna vill även se en satsning på den kommunala omsorgen. De vill höja grundbemanningen. De menar att detta skulle ge en ökad kvalitet i omsorgen.

Tvådelad finansiering

Under nästa år räknar Socialdemokraterna med att kunna nå ett överskott på 70 miljoner kronor. Men under 2018 och 2019 finns det behov av att låna pengar. Socialdemokraterna planerar även att använda det statliga välfärdsbidraget, som för Falkenbergs del är på 45 miljoner kronor, till satsningar inom omsorg, skola och jämlikhet.

Läs hela S budgetförslagPDF

Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraterna

Vänsterpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas budgetförslag, men har också egna tillägg. Till exempel vill de de se en annan prioritering i bussatsningen: Vänsterpartiet vill ge kommunens pensionärer avgiftsfria resor. Nästa steg skulle bli att ge barn och ungdomar samma möjlighet. Vänsterpartiet vill även ha en helt avgiftsfri kulturskola.

Läs V:s egna budgetförslagPDF

Sverigedemokraterna analyserar övriga förslag

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetdokument flera mindre satsningar. Till exempel vill de lägga en miljon kronor varje år de kommande tre åren på tryggare miljöer i centrala Falkenberg. Sverigedemokraterna föreslår också att Falkenbergs kommun ska avskaffa modersmålsundervisning inom förskolan, detta skulle ge en årlig besparing på 1,3 miljoner kronor, enligt partiet.

Det är oklart om Sverigedemokraterna ansluter sig till Alliansen+ eller Socialdemokraternas budgetförslag. I SD:s budgetdokument skriver de att de kommer att analysera övriga förslag för att se var de kan finna stöd för sin egen politik.

Läs hela SD:s budgetförslagPDF

Vad händer nu?

Det är kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, som fastställer kommunens budget. Detta sker i slutet av november. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige ska klubba Alliansen+ budgetförslag. Det förslaget kommer att ställas mot övriga partiers förslag.

Så funkar budgeten

Den budget som kommunfullmäktige väljer att ta sätter de ekonomiska spelreglerna för 2017 men också ambitionerna för 2018 och 2019. Budgeten innehåller även en investeringsplan och exploateringsplan som sträcker sig från 2017 till 2021.

Sidan uppdaterad: 2016-11-09