Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Fullmäktigesalen i Falkenberg

Följ budgetdebatten från kl. 8.30

Tisdagen den 24 november är det dags för Falkenbergs högsta politiska ledning kommunfullmäktige att besluta om budgeten för 2016-2018. Fullmäktige kommer att kunna ta ställning till fyra olika budgetförslag; ett från Alliansen+, ett från folkpartiet, ett från socialdemokraterna och ett från vänsterpartiet.  

Fullmäktigemötet med budgetdebatten inleds kl. 8.30 i Stadshuset. Allmänheten är välkommen att lyssna på plats eller via webbsändningen på www.falkenberg.se/live

Körschema vid budgetfullmäktigemötet 2015-11-24

1) Mötet startar 8.30

2) I samband med sammanträdets öppnande presenteras det vinnande förslaget i arkitekttävlingen av kunskaps- och kulturcentrum.

3) Jan Fritz, ekonomichef, lämnar en redovisning över budgetmaterialet

4) Presentation av budgetalternativ

 • a) Kommunstyrelsens ordförande/Centerpartiet, ca 10 min
 • b) Kommunstyrelsens oppositionsföreträdare/Socialdemokraterna, ca 10 min
 • c) Gruppledare Moderaterna, ca 5 min
 • d) Gruppledare Miljöpartiet, ca 5 min
 • e) Gruppledare Kristdemokraterna, ca 5 min
 • f) Gruppledare Sverigedemokraterna, ca 5 min
 • g) Gruppledare Folkpartiet, ca 5 min
 • h) Gruppledare Vänsterpartiet, ca 5 min

5) Allmänpolitisk diskussion nämndsvis:

 • a) Investeringsplan, inleds av KS ordf. ca 5 min
 • b) Kommunstyrelsens verksamhet, inleds av KS ordf. ca 5 min
 • c) Bygglovsnämndens verksamhet, inleds av BN ordf. ca 5 min
 • d) Kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inleds av KFN ordf. ca 5 min
 • e) Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, inleds av BUN ordf. ca 5 min
 • f) Tekniska nämndens verksamhet, inleds av TKN ordf. ca 5 min
 • g) Socialnämndens verksamhet, inleds av SOC ordf. ca 5 min
 • h) Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, inleds av MoHN ordf. ca 5 min
 • i) Servicenämndens verksamhet, inleds av SN ordf. ca 5 min
 • j) Revisionens verksamhet, inleds av revisionens ordf. ca 5 min

6) Beslut fattas om budgeten i sin helhet.

7) Fullmäktiges ”övriga ärenden” behandlas

Sidan uppdaterad: 2015-11-23