Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Alliansen+

Budgeten från Alliansen+ 2016-2018

Den budget för 2016-2018 som Falkenbergs styre lagt fram är ett gemensamt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, dock utan allianspartiet Folkpartiet som i år har valt att lägga fram ett eget budgetförslag. I sin nya budget har Alliansen + bland annat valt att fokusera på förbättrad infrastruktur och satsningar på skola, omsorg och fritid.

- I årets budget håller vi i Falkenberg en fortsatt hög ambitionsnivå som tillväxtkommun med fokus på hög kvalitet i våra verksamheter till förmån för våra invånare, men också för alla som verkar i och besöker Falkenberg, säger kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson.

Det ekonomiska läget

Falkenbergs kommun står precis som många andra svenska kommuner inför en tuff ekonomisk framtid. I sin nya budget föreslår Alliansen+ en skattehöjning på 20 öre per hundralapp från 2017. Ny föreslagen skattesats i Falkenbergs kommun blir därmed 21,30 kronor.

- Det ekonomiska läget är en av vår tids största samhällsutmaningar. Vi ser att vi här i Falkenberg kommer behöva höja vår kommunalskatt för att kunna hålla en fortsatt god kvalitet i vår kärnverksamhet. Vi ser också behovet av en mer effektiv kommunal organisation. Vi behöver hela tiden vara på tårna och säkra så att vi använder våra skattepengar på ett optimalt sätt. De senaste åren har vi i kommunen varit måna om att hålla goda marginaler i vår ekonomiska planering med ett överskottsmål på 2%. Överskottet behöver vi för att kunna finansiera våra investeringar och för att ha en nödvändig buffert som säkrar tryggheten i vår kommun.  

Underhåll och fungerande infrastruktur

I sin budget har Alliansen+ valt att avsätta mer medel än tidigare för att en fungerande infrastruktur. 255 miljoner kronor har vikts för perioden 2016-20.

- Samtidigt som vi i kommunen växer och investerar, behöver vi också underhålla det vi har. För oss innebär detta bland annat bättre vägar, både för bil, buss, cykel och gångtrafik samt mer pengar till gatubelysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, säger Mari-Louise Wernersson.

Vård och omsorg

Alliansen+ vill även skapa 40-60 nya platser inom särskilt boende, en investering som görs inom ramen för FaBos budget. Man planerar även att skapa sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och stärka de personella resurserna inom socialförvaltningen.

Skola och fritid

En rad investeringar kommer under perioden att kunna göras inom skolans värld, tillsammans med satsningar för en mer aktiv fritid. 594 miljoner kronor är avsatta för investeringar inom förskola, grundskola och gymnasium, varav 300 miljoner går till byggnationen av den nya gymnasieskolan.

- Den här blir den största investeringen i Falkenbergs historia. Vi kommer att få en helt ny och fantastisk gymnasieskola med bibliotek och kulturskola på bästa läge, mitt inne i stadskärnan, färdigt 2018, säger Mari-Louise Wernersson.

Under budgetperioden planeras även tre nya förskolor - i Skogstorp, centralt vid Tallgläntan och norr om det nya stationsområdet. Man satsar även på ombyggnation av skolkök och skolmatsalar och ventilationsåtgärder på flera av kommunens skolor. 

Destinationsutveckling

Som en del i kommunens destinationsutvecklande satsning för en attraktiv plats vill Alliansen+ bland annat att färdigställa Klittervägen, rusta upp det gamla laxrökeriet i Gamla stan och snygga till stråket längs med Ätran som förenar staden med stranden.

- Vi har även bestämt oss för att satsa på en ny, fin och tillgänglighetsanpassad laxbro över Ätran. Laxfisket är och kommer alltid att vara en självklar del av Falkenbergs kulturarv, både för boende och för besökare, säger Mari-Louise Wernersson.

Sidan uppdaterad: 2015-11-24