Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Fullmäktige

Budgetbeslut efter lång debatt

Kommunfullmäktige i Falkenberg beslutade på tisdagskvällen om budgeten för 2015 samt budgetramar för de två följande åren. Förslaget från Alliansen + röstades igenom efter en hel dag av debatt.  

– Det är en fantastisk rolig och bra debatt vi har här i dag. Kanske den bästa jag varit med om under min tid i fullmäktige, sa Per Johansson (C).

– Jag kan bara hålla med Per, debatten är underhållande och vitaliserad. Den här mandatperioden kommer bli rolig, sa Daniel Bernhardt (KD).

En satsning på 300 miljoner kronor till en ny gymnasieskola. 130 miljoner till en ny fotbollsarena. Nya cykelvägar och ombyggda kök och matsalar på Långåsskolan och Hjortsbergsskolan. Pengar till upprustning av gatubelysningen. Det är några av de investeringssatsningar som klubbades av fullmäktige på tisdagskvällen.

Budget i balans

Mari-Louise Wernersson

Frågorna som lyftes i debatten spann över ett stort område – precis som det ansvarsområde som kommunen har. Satsningar på skola och förskola, landsbygd, sysselsättning för ungdomar, utanförskap, nya fotbollsarenan var bara några av ämnena som politikerna var uppe i talarstolen och pratade om. Samtidigt förde de förtroendevalda också en diskussion om hur man säkerställer en god kommunal ekonomi även i framtiden.

– Vi måste agera ansvarsfullt och vända och vrida på kronorna. Kommunen står inför stora investeringar i framtiden, samtidigt måste budgeten vara i balans, sa Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

2000 miljoner i utgifter

Under de närmsta fem åren ska närmare 600 miljoner avsättas för investeringar inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Av dessa kommer 300 miljoner satsas på en ny gymnasieskola, ett nytt bibliotek samt en samlad verksamhet för Falkenbergs kulturskola i ett så kallat kultur- och kunskapscentrum i centrala Falkenberg.

Under perioden 2015-2019 läggs drygt 260 miljoner på infrastrukturella investeringar i kommunen. Pengar finns avsatta till både utveckling av Falkenbergs stadskärna och lokalsamhällena. Falkenbergs kommun kommer också bidra till utbyggnaden av Kattegattleden, en bilfri cykelled längs Hallandskusten.

Kommunens utgifter beräknas för 2015 till drygt 2000 miljoner kronor. Mest pengar går till verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden – cirka 900 respektive 800 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad: 2014-11-25