Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Alliansen+

Budget 2016-2018

Falkenbergs budget för 2016-2018 är ett gemensamt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, dock utan allianspartiet Folkpartiet som valde att lägga fram ett eget budgetförslag.

Det ekonomiska läget

Falkenbergs kommun står precis som många andra svenska kommuner inför en tuff ekonomisk framtid. I sin nya budget föreslog Alliansen+ därför en skattehöjning på 20 öre per hundralapp från 2017.

Underhåll och fungerande infrastruktur

I sin budget har Alliansen+ valt att avsätta mer medel än tidigare för att en fungerande infrastruktur. 255 miljoner kronor har vikts för perioden 2016-20.

Vård och omsorg

Alliansen+ vill även skapa 40-60 nya platser inom särskilt boende, en investering som görs inom ramen för FaBos budget. Man planerar även att skapa sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och stärka de personella resurserna inom socialförvaltningen.

Skola och fritid

En rad investeringar kommer under perioden att göras inom skolans värld, tillsammans med satsningar för en mer aktiv fritid. 594 miljoner kronor är avsatta för investeringar inom förskola, grundskola och gymnasium, varav 300 miljoner går till byggnationen av den nya gymnasieskolan.

Under budgetperioden planeras även tre nya förskolor - i Skogstorp, centralt vid Tallgläntan och norr om det nya stationsområdet. Man satsar även på ombyggnation av skolkök och skolmatsalar och ventilationsåtgärder på flera av kommunens skolor.

Destinationsutveckling

Som en del i kommunens destinationsutvecklande satsning för en attraktiv plats satsar Alliansen+ bland annat på att färdigställa Klittervägen, rusta upp det gamla laxrökeriet i Gamla stan och snygga till stråket längs med Ätran som förenar staden med stranden.

Sidan uppdaterad: 2017-12-21