Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Omfattande satsningar på seniorer

I budgetförslaget för socialnämnden föreslår Alliansen+ omfattande satsningar på kommunens seniorer. Utbyggnad av särskilt boende, fler platser på trygghetsboende och med ett uppdrag att undersöka intresset för fler mötesplatser liknande den som finns på Mötesplats Mölle i centrala Falkenberg.

Kommunens invånarna blir allt äldre – och antalet äldre blir också allt fler. Prognosen för Falkenberg är att gruppen 65+ ökar med tjugo procent på tio år, vilket motsvarar ungefär 2000 personer. Denna utveckling ställer allt högre krav på samhällsservicen. Samtidigt finns trender som säger att medborgarna håller sig allt mer friska och aktiva.  

Socialnämndens ordförande Rie Bolund

–­Med en utbyggnad av trygghetsboende och i framtiden också fler mötesplatser som Mölle är vår förhoppning att ta tillvara på det allmänt förbättrade hälsoläget, skapa delaktighet, bryta social isolering, bevara det friska och på så vis motverka ett växande behov av större sjukvårdsinsatser, det säger Rie Boulund, ordförande för socialnämnden.

För trygghetsboenden tilldelas nämnden en ökning med 840000 kr per år, det vill säga drygt 2,5 miljoner på tre år. Detta avser upprättande av olika serviceinsatser för platser i trygghetsboende. De närmsta åren ska 105 nya platser i trygghetsboende skapas.

Socialnämnden tilldelas även resurser för att utbyggnad av E-hemtjänst vilket ska underlätta dokumentation inom hemtjänsten och på så vis skapa mer tid hos hjälptagaren.

Under planperioden kommer det avsättas 21 miljoner kronor till investeringar. Bland annat behövs 40 nya platser för särskilt boende under 2017. Uppförandet av dessa bostäder kommer ske i Falkenbergs Bostads ABs regi.

I socialnämndens budget finns också medel för skapande av ett boende för psykiskt funktionsnedsatta. Boendet avser tio platser i trapphusmodell med boendestödspersonal. 

Nämnden får också i särskilt uppdrag att göra en kartläggning av sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder och utifrån resultatet sedan föreslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas i maj 2015. 

Sidan uppdaterad: 2014-10-29