Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kultur & fritid med arenainvestering

En ny arena på Kristineslätt som klarar kraven som Svenska Fotbollsförbundet ställer för allsvenskt spel finns med i Falkenbergs kommuns budget för 2015. I investeringsbudgeten avsätts 130 miljoner kronor för bygget av Falkenbergs Arena. 

– Behovet av fotbollsplaner är stort i kommunen och Falkenbergs IP är både trångbodd och gammal, det är några av skälen till satsningen. Men vi vill ju såklart också ge vårt allsvenska lag de bästa förutsättningarna. När vi började planeringen var förutsättningarna att Falkenbergs FF spelade i Superettan men efter att de avancerade så har vi utgått från kraven för Allsvenskt spel, säger Per Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Falkenbergs FF kommer själva stå för vissa kostnader för att få utnyttja arenan men hur stora de blir är i dagsläget inte klart.

– Exakt vilken summa det rör sig om är inte fastställd, men naturligt är att de extra krav som fotbollen själva ställt får de betala för – till exempel de många pressplatser som krävs och också om de vill ha planen uppvärmd, säger Per Johansson (C).

Under planeringen har det utretts om någon extern intressent skulle gå in och bekosta arenan och till exempel köpa namnet, men intresse för det har inte funnits. Men Per Johansson tycker att ett kommunalt bygge och ägande ändå är att föredra.

– I Falkenberg äger kommunen de övriga stora idrottsanläggningarna, till exempel Falkhallen och Ishallen, så det är naturligt att vi även bygger Falkenbergs Arena. Då kan vi också själva styra användandet av arenan. 

För investeringar inom kultur och fritid är 230 miljoner avsatta under perioden 2015-2017. Utöver Falkenbergs arena innehåller förslaget medel bland annat för renovering av Sjöbergs laxrökeri, utbyte av utrustning på lekplatser och en ny, flyttbar lekplats. Men också installation av ett drunkningslarm på Klitterbadet. Sedan tidigare har man beslutat om ombyggnad av Falkenbergs idrottshall och en ny idrottshall i Glommen. 

– Vi satsar också på fritidslivet på landsbygden, bland annat genom en upprustning av Vessigebrobadet och en ny pott för just ideella föreningar på landsbygden att söka, säger Per Johansson.  

Bidragspotten som riktar sig till arrangörsföreningar kommer att höjas och anslagen till föreningar som söker projektbidrag av olika slag ska höjas. 

Utöver detta kommer man anslå medel för en designcurator till Falkenbergs museum och även säkerställa att Pride festivalen kan fortsätta – och växa ännu mer till nästa år. 

Återuppbyggnad av Skogstorps idrottshall planeras under 2015 och medel avsätts för detta eftersom ersättningen från försäkringsbolaget inte kommer täcka hela utgiften. 

Sidan uppdaterad: 2014-10-29