Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
En liten hög med svenska mynt.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och via den betalar Falkenbergsborna gemensamt för en stor del av den kommunala verksamheten. För varje hundralapp Falkenbergsborna tjänar betalar de 21,10 kronor till kommunen. Övriga intäkter består av statsbidrag och fastighetsavgifter samt taxor och avgifter som brukarna betalar inom äldreomsorg och barnomsorg, intäkter från kommuner och landsting för tjänster som Falkenbergs kommun säljer samt bidrag och ersättningar från olika myndigheter.

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift, vilken varierar mellan församlingarna. Även andra registrerade trossamfund kan ta in medlemsavgifter via skattsedeln.

I landstingsskatt betalar Falkenbergsborna 10,82 på den beskattningsbara inkomsten.

Skattevisaren - så fördelas din kommunalskatt

Sidan uppdaterad: 2018-01-05