Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Obligatoriska uppgifter på fakturor

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Falkenbergs kommun.

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Referenskod 5+2 siffror xxxxx-xx
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om uppgifter på fakturan saknas eller om det inte framgår vilken person eller enhet som har beställt varan/tjänsten kan fakturan komma att skickas tillbaka till leverantören för åtgärd. Leverantören får då skicka ny faktura med nytt fakturadatum och ny förfallodag, vilket innebär att betalningen försenas. Kommunen betalar inga dröjsmålsräntor eller andra påslag som en följd av en sådan hantering.

Sidan uppdaterad: 2013-04-30