Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Obetalda fakturor

Om du fått en faktura och inte betalar i tid skickas en betalningspåminnelse. Detta görs ca 5 dagar efter fakturans förfallodag. Blir fakturan ändå inte betald skickas efter ytterligare 10 dagar ett inkassokrav med en inkassoavgift på 180:- (lagstadgad avgift) och dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + 8%). Observera att på inkassokravet finns ett annat plusgiro än det som var angivet på fakturan.

Inkassokraven betalas till pg 495 43 04-4.

Om betalning ändå uteblir skickar Falkenbergs kommun ärendet vidare till Intrum Justitia för ytterligare åtgärder.

Sidan uppdaterad: 2017-12-20