Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Betalningssätt

Falkenbergs kommun använder normalt plusgiro/bankgiro som inbetalningssätt. På fakturor från Falkenbergs kommun finns angivet vilket plusgiro/bankgiro och OCR-nummer som ska anges vid inbetalningen. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via internetbank är det därför viktigt att ange rätt plusgiro/bankgiro konto och OCR-nummer. Falkenbergs kommun har ett antal olika gironummer.

Kommunens gironummer
Bankgiro/postgiroInformation
Pg 493 57 03-1OCR-plusgiro till fakturabetalningar
Bg 5088-8593OCR-bankgiro till fakturabetalningar
Pg 495 43 04-4OCR-plusgiro till inkassokrav
Pg 11 52 00-8Manuellt plusgiro till övriga betalningar
Bg 425-7721Manuellt bankgiro till övriga betalningar
Sidan uppdaterad: 2017-12-20