Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Kommunfullmäktige är Falkenbergs högsta politiska ledning

Ekonomi och styrning

Falkenbergs kommun är, liksom alla andra kommuner, beroende av att invånarna betalar skatt för att kunna erbjuda den service alla har rätt att förvänta sig. År 2015 kommer kommunen att omsätta drygt 2 miljarder kronor. Skattskyldiga invånare betalar 21,1 procent i kommunalskatt efter avdrag. Skatten fastställs varje år av kommunfullmäktige. Att ha en budget i balans, det vill säga att anpassa kostnaderna efter inkomsterna, är mycket viktigt. Kommunen får inte gå med förlust.

Årsbudget

Årsbudgeten är det viktigaste styrdokumentet. Den talar inte bara om hur mycket pengar som olika verksamheter får kosta och vilka inkomster man beräknar att få. Den innehåller också olika mål för kommunens verksamhet.

För 2015 har kommunfullmäktige fastställt två så kallade fokusområden som man fäster extra stor vikt vid. Det ena är att de kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. Det andra är att de tjänster som kommunen tillhandahåller ska var utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.

Budgetuppföljning

För att hålla koll på att budgeten verkligen följs och inte kostnader skenar iväg i olika delar av verksamheten, görs regelbundna avstämningar. Varje månad kontrolleras hur man ligger till i förhållande till budget. Tre gånger om året görs en noggrannare uppföljning.

Sidan uppdaterad: 2017-03-02