Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Synpunkter på Barn- och utbildningsförvaltningen

Om du tycker att verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen inte motsvarar dina förväntningar eller du har en synpunkt så är det viktigt att du framför detta till oss. På så sätt får vi möjlighet att åtgärda problemet.

  • Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ska se till att du får hjälp med att få kontakt med rätt person i organisationen
  • Du ska få information om hur vi hanterar din synpunkt och ett snabbt svar
  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska åtgärda eventuella brister så fort det går

Steg 1

Rör din synpunkt en skola eller förskola kan du i första hand vända dig till klassföreståndare, avdelningspersonal, expeditionspersonal eller annan personal som arbetar direkt med det område du har synpunkter på. Rör din synpunkt mer övergripande frågor - gå till steg 3.

Steg 2

Om du inte tycker att du får hjälp av dem du frågat i första hand eller om du anser att problemet är allvarligt ska du lämna din synpunkt till rektor eller förskolechef. Det kan du gärna göra skriftligen men telefon går också bra. Kontaktuppgifterna till rektor eller förskolechef finns på hemsidan eller fråga skolexpeditionen.

Steg 3

Om du inte är nöjd med rektorns/förskolechefens svar eller åtgärder kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningens centrala kansli. Om din synpunkt rör övergripande frågor ska du också vända dig hit.

Du kan skicka din synpunkt till barn- och utbildningsförvaltningens e-post. Beskriv vilken synpunkt du har och om du har ett förslag på åtgärder. Ange också om och med vilka personer i barn- och utbildningsförvaltningen du har haft kontakt med tidigare kring din synpunkt. Vi ser till att din synpunkt vidarebefordras till rätt person.

Du kan också kontakta någon på det centrala kansliet direkt via e-post eller telefon. Förvaltningen har tre stycken verksamhetschefer som är chefer för rektorerna och förskolecheferna och dessa kan du kontakta om du är missnöjd med den hjälp du fått att rektor eller förskolechef.

Steg 4

Är du missnöjd med den hjälp du fått av verksamhetscheferna eller annan personal på förvaltningens centrala kansli ska du kontakta förvaltningschefen med dina synpunkter.

Steg 5

Om du inte anser att du fått ett tillfredsställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder du önskar av barn- och utbildningsförvaltningen, eller om du anser att det finns allvarliga brister, så kan du vända dig till Diskrimineringombudsmannen, Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet med din synpunkt. Dessa myndigheter granskar att kommuner och enskilda huvudmän bedriver skola och barnomsorg i enlighet med Skollagen.

Sidan uppdaterad: 2018-01-30