Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Allmänhetens frågestund

Du som bor i Falkenbergs kommun och vill ställa en fråga till kommunens politiker har möjlighet att göra detta under allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten. Du kan göra detta vid alla möten utom på det i november. För att få svar på din fråga ska du lämna in den senast torsdagen innan kommunfullmäktiges möte och själv närvara på mötet . Du kan lämna in din fråga direkt här på sidan.

Din fråga behöver inte vara kopplad till den aktuella dagordningen, men den ska handla om något som kommunen ansvarar för. Är det snarare en synpunkt du vill förmedla eller vill du  få ett snabbt svar av ansvarig tjänsteman kan du överväga att lämna synpunkt under rubriken Tyck om Falkenberg (till vänster) istället.

Vem kan jag ställa en fråga till?

Du kan ställa din fråga till:

  • fullmäktiges ledamöter och ersättare
  • ordföranden och vice ordföranden i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser, samt till samägda bolag och revisorer.

Du kan ställa din fråga till en namngiven person, men det är inget krav.

Hur gör jag?

Om du vill ställa en fråga till politikerna under mötet med kommunfullmäktigelänk till annan webbplats ska du själv närvara och läsa upp din fråga, under högst två minuter. Du ska också lämna in din fråga senast torsdagen före kommande möte.

Om din fråga riktar sig till en namngiven person är det bra om du är ute i god tid så att hen kan försöka vara på plats.

Du kan få hjälp med att läsa upp frågan under mötet om du har särskilda skäl för det. Vill och behöver du tolk kan du få det. Detta behöver du i så fall berätta för oss när du lämnar in din fråga.

Du kan ställa din fråga direkt här på sidan. Önskemål om t ex tolk kan du skriva in under övriga kommentarer.Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

När du lämnar in en fråga till allmänhetens frågestund kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsenär personuppgiftsansvarig.

Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden.

Du kan också:

  • Lämna din fråga till Kontaktcenter, som finns i Stadshuset.
  • Skicka din fråga i brev till Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg.
  • Mejla din fråga till kansli@falkenberg.se

Var tydlig med i vilket sammanhang du lämnar din fråga så att vi vet att den riktar sig till allmänhetens frågestund.

Glöm ej att lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Sidan uppdaterad: 2017-06-27