Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bild på ett brudpars händer

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och förrättas av en borgerlig vigselförrättare som är utsedd av länsstyrelsen. Vigselförrättarna i Falkenbergs kommun är politiker och tjänstemän i kommunen.

Hindersprövning

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Var ute i god tid då prövningen vanligtvis tar några veckor. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er. Blanketterna "Ansökan om hindersprövning" samt eventuellt "Anmälan makars efternamn" finns hos Skatteverket. Dessa ska undertecknas och skickas till Skatteverket. Utländska medborgare behöver intyg från hemlandet som bekräftar att man inte är gift.

De intyg ni får av Skatteverket när hindersprövningen är klar kallas "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" och gäller i fyra månader. Lämna in dessa till vigselförrättaren före vigseln.

Om vigseln

Vigsel och registrering i Falkenbergs kommun är kostnadsfritt och kan förrättas av en vigselförrättare i Falkenbergs stadshus. Om brudparet har önskemål om vigsel på någon annan plats kan detta oftast arrangeras. Tid och plats för vigseln bestäms direkt med vigselförrättaren. Vigseln tar ca 5-10 minuter och efter ceremonin får paret ett bevis på att vigseln ägt rum. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket om att vigseln ägt rum.

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Det kan vara föräldrar, barn, syskon eller vänner. Inför vigseln behöver vigselförrättaren få uppgifter om namn och adress till vittnena. För vigslar under kontorstid kan personal i stadshuset ställa upp.

Vigselförrättare

Namn/e-post

Titel

Telefon

Mobil

Stig Agnåker

Kommunfullm.

1:e vice ordf.


070-510 61 77

Marcelle Farjallah

Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och integrationsberedningen

0346-88 62 57

0767-65 62 54

Agneta Elofsson

Chef kost och städ

0346-88 60 97

072-522 48 88

Mustapha Radi

Vigselförrättare


076-835 54 15

Majlis Wolfhagen

Förvaltningschef

Serviceförvaltningen

0346-88 63 63

070-638 63 20

Mari-Louise Wernersson

Kommunråd

0346-88 61 31 alt

0346-88 60 00


Angela Malmgren

Ledamot KHR, kultur- och fritdsnämnden, valnämnden

0346-100 25

0730-94 39 73

 

Sidan uppdaterad: 2018-03-15

Bilder på vigda par

Den senaste bilden bland våra vigselbilder - som vi kallar för Weddisar. Sedan juni 2011 publicerar vi efter samtycke bilder av vigda par här på kommunens webbplats.