Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-12-13
Datum protokollet är justerat: 2017-12-20
Datum för anslags uppsättande: 2017-12-21
Datum för anslags nedtagande: 2018-01-11
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Kontaktperson: Per Ola Svensson

Barn- och utbildningsnämnden §§ 191-205

Sammanträdesdatum: 2017-12-13
Datum protokollet är justerat: 2017-12-21
Datum för anslags uppsättande: 2017-12-22
Datum för anslags nedtagande: 2018-01-13
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontaktperson: Åsa Johansson

Bygglovsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14
Datum protokollet är justerat: 2017-12-20
Datum för anslags uppsättande: 2017-12-20
Datum för anslags nedtagande: 2018-01-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
Kontaktperson: Ann-Sofie Bengtsson

Överförmyndarförvaltningens mottagningstider

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-04
Datum för anslags nedtagande: 2018-12-31
Kontaktperson: Anja Franck
Anslag länk: Kungörelse ÖFM.pdf

Socialnämndens socialutskott §§ 1-17

Sammanträdesdatum: 2018-01-02
Datum protokollet är justerat: 2018-01-02
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-02
Datum för anslags nedtagande: 2018-01-24
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Lena Nylund

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-12-12
Datum protokollet är justerat: 2017-12-21
Datum för anslags uppsättande: 2017-12-21
Datum för anslags nedtagande: 2018-01-13
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen
Kontaktperson: Emma Jakobsson

Flyttade fordon

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-10
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-01
Kontaktperson: Anneli Karlsen
Anslag länk: Flyttade fordon.pdf


Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17

Sammanträdesdatum: 2018-01-09
Datum protokollet är justerat: 2018-01-10
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-11
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
Kontaktperson: Anja Franck

Flyttade fordon

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-12
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-03
Kontaktperson: Anneli Karlsen
Anslag länk: Kungörelse flyttade fordon.pdf

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-01-10
Datum protokollet är justerat: 2018-01-12
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-12
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-05
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Anna Hedin

Integrationsberedningen

Sammanträdesdatum: 2018-01-15
Datum protokollet är justerat: 2018-01-15
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-15
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
Kontaktperson: Anna Hedin

Socialnämndens socialutskott §§ 19-37

Sammanträdesdatum: 2018-01-16
Datum protokollet är justerat: 2018-01-16
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-16
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-07
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Lena Nylund

Kommunstyrelsen §§ 1-43

Sammanträdesdatum: 2018-01-16
Datum protokollet är justerat: 2018-01-17
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-18
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
Kontaktperson: Anja Franck