Skip to main content

Beställning av karta

Här kan du beställa byggkarta och nybyggnadskarta. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Din beställning går till plan- och bygglovsavdelningen. Om du råkar beställa fel karta eller om förutsättningarna för bygglovet förändras kan bygglovsnämnden begära in en mer avancerad karta.

Så här gör du

För att ansöka via e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID. Du behöver fylla i alla obligatoriska uppgifter för att kunna skicka iväg din ansökan.

Hjälp med att ansöka

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten kan du kontakta vårt kontaktcenter.

Vilken karta ska jag beställa och hur mycket kostar den?

På sidan Kartor som behövs vid bygglov kan du läsa mer om de olika typerna av kartor, när du ska beställa vilken och vad den kostar.

Bor du utanför området för Swecos primärkartområde?

Om du bor utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där det inte går att beställa en karta. Då kan du höra av dig till kontaktcenter på 0346-88 60 00 så kan de dra ut ett utdrag på er fastighet från vårt kartsystem.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.