Kommunens budget 2020-22

I kommunens budget för 2020-22 finns beslut om både satsningar och effektiviseringar. Där finns också några särskilda uppdrag till nämnderna och beslut om vilka målindikatorer (nyckeltal) kommunen ska mäta för att se hur väl vi nått de mål vi satt upp.

Satsningar i budgeten

Några av de satsningar som majoritetens budget omfattar är:

 • Minskade barngrupper och höjd personaltäthet i förskolan
 • Nya förskolor: Kristineslätt, Vinberg, Tånga, Vessigebro, Okome, Tröingeberg och Glommen
 • Ny grundskola i Tröingeberg och om/tillbyggnation av Hjortsbergsskolan, Långavekaskolan och Tångaskolan
 • Förbättrad ventilation och fastighetsunderhåll inom grundskolan
 • Återtagande av LSS-verksamhet och särskilt boende till kommunal regi
 • Förstärkt och utbyggd service i nya kunskaps- och kulturcentrum, Argus
 • Fria bussresor för personer över 75 år
 • Utbyggnad av det särskilda boendet på Solhaga och ett nytt särskilt boende på Dals ängar
 • P-skiva i centrum
 • Nya gång och cykelvägar
 • Idrottshall i Glommen

Effektiviseringar

Inför budget 2020 fick nämnderna i uppdrag att lämna förslag på effektiviseringar motsvarande 2% av sina respektive budgetramar. Beslutet blev att ungefär 70% av de föreslagna verksamhetsanpassningarna ska genomföras, motsvarande 37,5 miljoner kronor.

Uppdrag

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att titta närmare på under året. De är i korthet:

 1. Titta på hur vi kan fasa ut dyra paviljonger på skolor och förskolor.
 2. Ta fram en tidplan för när och hur vi kan minska elförbrukningen i kommunala byggnader.
 3. Se hur vi kan minska serveringssvinnet (mat som ingen ännu lagt på tallriken, men som inte kan sparas).
 4. Arbeta med att se till att planerad och faktiskt tid som barn är på förskola och fritidshem stämmer bättre överens än det gör i dag.
 5. Ha en medborgardialog om området kring Lövstaviken.

Uppdragens exakta formuleringar finns på sidan 11 i kommunens budget för 2020-22 (öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats

Målindikatorer – så vet vi hur det gick

Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige om kommunens vision och mål. Nu har vi även beslutat vilka nyckeltal vi ska mäta för att se om vi når målen eller inte. Nyckeltalen som kommunen kan påverka kallas målindikatorer. Dessutom ska vi hålla koll på ett antal bevakande indikatorer. Det är faktorer som kommunen har liten möjlighet att påverka själv, men som har betydelse för vår verksamhet. De flesta indikatorer mäts en gång om året. Tanken är att indikatorerna ska vara samma år från år, men kunna justeras efter behov.

Läs mer om vår vision och våra mål

Läs mer om målindikatorer och bevakande indikatorer

Resultat

Kommunfullmäktige har tidigare satt som mål att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och stadsbidrag. I den beslutade budgeten uppnås inte detta. För 2020 är resultatet budgeterat till knappt 33 miljoner, för 2021 drygt 11 miljoner och för 2022 beräknas det bli nästan 40 miljoner kronor.

Att vi inte når upp till överskottsmålet beror på att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna eftersom antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än antalet personer i arbetsför ålder. Detta är en situation som Falkenberg delar med många kommuner i Sverige.

Att demografin ser ut så gör att vi får fler brukare inom äldreomsorgen och fler barn i grundskola och förskola. I Falkenberg finns det några ytterligare satsningar som bidrar till de ökade kostnaderna, till exempel satsningen på färre barn per barngrupp i förskolan och att delar av LSS-verksamheten och det särskilda boendet vid Floragården åter ska drivas i kommunal regi.

Läs om de utmaningar som påverkar ekonomin

Vad är en budget?

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.

Övriga budgetförslag

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15