Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Du gör

När du är klar med förundersökningar så ska du lämna in en ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd dig av ansökningsblanketten eller e-tjänst, blanken och länk till e-tjänsten hittar du i sista steget (steg 4) i denna guide. Be gärna din entreprenör om hjälp med att fylla i ansökan då den berör en hel del tekniska detaljer. Om en ofullständig ansökan lämnas in kommer du behöva komplettera ansökan vilket kommer resultera i ökad handläggningstid. Om du ska anlägga en avloppsanläggning gemensamt för flera hushåll ska du även fylla i en blankett med uppgifter om sökanden och vart och ett av hushållen, den blanketten finns på samma sida som ansökningsblanketten.

Vi gör

När vi får in en komplett ansökan kommer vi att göra en bedömning utifrån det underlag som du har lämnat in. När vi bedömer att frågan är tillräckligt utred så tar vi ett beslut om vi kan godkänna den föreslagna anläggningen. Denna handläggning tar normalt 4-6 veckor.

Du gör

När du får tillstånd till att anlägga en ny avloppsanläggning är det viktigt att du läser igenom de villkor som finns med i tillståndet. Se till att din entreprenör är medveten om vad som står i tillståndet innan ni påbörjar att anlägga avloppet. Följer ni inte tillståndet så måste ni göra ändringar i efterhand så att tillståndet följs eller i värsta fall så måste du göra om hela avloppsanläggningen.

Kontakt