Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Trafik­störningar och gatuarbeten

Här hittar du information om aktuella trafikstörningar och gatuarbeten på de kommunala gatorna i Falkenbergs kommun som kan påverka din framkomlighet i trafiken.

Klicka på respektive rubrik för att få mer information. Du kan även klicka på kartnålarna i kartan.

Saknar du information?

Om du saknar information om något gatuarbete var god kontakta Falkenbergs kommuns Kontaktcenter på 0346-88 60 00.

 • Sågens väg avstängd på grund av byte av VA-ledningar

 • Stafsingevägen kommer att vara avstängd mellan Arvidstorpsvägen och Solhagavägen på grund av byggnation av nytt bostadsområde. Följ hänvisningspilar.

 • Sandgatan kommer att vara avstängd någonstans mellan Kvekatorpsvägen och Trädgårdsgatan på grund av en akut vattenläcka. Avstängningen börjar gälla den 19 april kl. 08 och slutar gälla den 20 april kl. 12.

 • Hertings allé avstängd mellan Allévägen och Krikortz väg på grund av schaktning för fiber

 • Det kommer vara lite struligt att köra i centrum under vecka 15. Eftersom vi ska fixa det sista vid cirkullationsplatsen vid Holgersgatan vid Stortorget. Ska du parkera i centrum så välj med fördel P-Hus centrum då det kommer vara begränsad framkomligthet kring Stortorget.

  Det här ska vi göra:

  Etapp 1

  Det återstår lite arbete på Holgersgatan, Nygatan och Arvidstorpsvägen. Körbanorna i anslutning till cirkulationsplatsen på Holgersgatan ska asfalteras v15. Det innebär en totalavstängning av rondellen i korsningen Holgersgatan-Arvidstorpsvägen i sin helhet under tre dagar mellan följande datum 12/4 – 14/4.

  Begränsad framkomlighet i cirkulationsplatsen från 15/4

  Från 15/4 är det begränsad framkomlighet i cirkulationsplatsen på grund av en fjärrvärmeläcka som upptäcktes natten till den 15/4.

  Liten del av Holgersgatan är avstängd

  En kortare sträcka av Holgersgatan är helt avstängd till följd av läckan. Det rör sig om sträckan från cirkulationsplatsen, längs med Stortorget fram till kvarteret Hjulet och Argus. Under fredagen beräknas avstängningen av denna mindre del av gatan vara borta.

  Frågor om fjärrvärmeläckan

  Feabs kunder har fått information om läckan. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till FEABs kundtjänst eller till deras hemsida.
  https://www.falkenberg-energi.se/storningar-av-fjarrvarme-3/länk till annan webbplats

  Trafiken leds om under byggtiden

  Trafiken som ska genom centrum kommer att ledas om via Holgersgatan, Sandgatan, Ringvägen, Igeldammsvägen, Klockaregatan och Lasarettsvägen. Omvänt för trafik som kommer från motsatt håll. Vi uppmanar om det är möjligt välja annan väg då sträckan kommer att vara väl trafikerad under den veckan.

  Stads- och Regionbussarna kommer att trafikera enligt omledningen ovan mellan 12-16 april. Tillfälliga busshållplatser ersätter Stortorgets hållplatser och kommer att finnas på Arvidstorpsvägen utanför Stålboms. Hallandstrafiken kommer att uppdatera med information via sina kanaler. Bussarna kommer att utnyttja parkeringsfickorna på allmän plats som tillfälliga hållplatser. Korttidsparkeringen flyttas tillfälligt ca 70 m bort till gamla biblioteket.

  Gång och cykelbanorna kommer dock inte att påverkas. Det kommer att finns minst en gångbana tillgängligt. Infarten till kv. Hjullet, Falkhallen och Stortorget kommer inte att påverkas.

  Etapp 2

  När cirkulationsplatsen är klar öppnas den åter upp för trafik. I nästa etapp stängs korsningen Nygatan – Holgersgatan samt korsningen Nygatan-Fabriksgatan för asfaltering mellan 2021-04-14 – 2021-04-16. Gång- och cykelbanorna kommer delvis att påverkas på ena sidan av Holgersgatan och Nygatan. Det kommer att finns minst en gångbana tillgängligt. Infarten till kv. Hjullet, Falkhallen och Stortorget kommer inte att påverkas. Man får däremot använda annan väg till dessa målpunkter.

 • Holmgårdsvägen avstängd vid Blackebergsvägen

 • Laxpromenaden avstängd nedanför Vårdcentralen och Urmakaregatan 2.

  Avstängningen är en försiktighetsåtgärd på grund av att det finns en rasrisk i slänten mot Ätran.

  Det går att åka runt via cykelvägen och tillbaka ner på Laxpromenaden vid Ågatan.

  Här kan du läsa mer om varför Laxpromenaden är avstängd.

 • Petters väg Avstängd mellan Brattebovägen och Murarevägen

 • Solhagsvägen avstängd mellan Stafsingevägen och infart till kyrkan

 • Stafsingevägen avstängd mellan Biskhultsvägen och Arvidstorpsvägen till och med 23 april på grund av exploatering.

 • Vi rustar upp Kvarteret Strandbaden. Arbetet startar i februari och är klart våren 2022. Under sommaren är det byggpaus.

  I kvareret blir det till exempel nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén.

  Det här gör vi våren 2021

  Upprustningen startar i februari. Det är ett större arbete som pågår under våren och hösten 2021, samt under våren 2022. Under våren 2021 bygger vi en ny parkering vid korsningen Kattegattvägen-Strandstugevägen. Här blir det omkring 60 nya parkeringsplatser. Vi rustar även upp strandpromenaden vid Falkenberg Strandbad. Vi gör den bredare och sätter upp fler sittplatser.

  Kan vara begränsad framkomlighet

  Vår ambition är att området ska vara så tillgängligt som möjligt men under byggtiden kan det vara svårt att ta sig ram i området. Vi kan också behöva stänga av vissa delar för att kunna utföra vissa arbetsmoment. Vi hoppas att du som besökare och boende i området har förståelse för detta. Tack på förhand.

 • På grund av byggnation av cirkulationsplats i korsningen Kristineslättsallén/Skogsvägen kommer hastigheten att sänkas till 30 km/h och trafiken kommer att regleras med trafikljus.

 • På grund av ombyggnation i samband med exploatering kommer vägen Stafsinge delvis att vara avstängd.

 • Stafsingevägen delvis avstängd