Eldningsförbud

Just nu råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Boende- och nytto­parkerings­tillstånd

Ett boendeparkerings­tillstånd ger dig tillåtelse att parkera din bil på utvalda platser i centrala delar av Falkenberg. Ett nyttoparkeringstillstånd är för företag, organisationer eller myndigheter som behöver tillfällig parkering i samband med servicejobb i centrum.

Boendeparkeringstillstånd

Du som bor i Falkenbergs centrum kan köpa ett kort för parkering i Falkenbergs centrala delar. Kortet kostar 1 200 kronor per år. Alla med boendeparkeringstillstånd kan med detta kort parkera i zon C. Det är tillåtet att låta bilen vara parkerad på samma plats i upp till 7 dygn i följd.

Med boendeparkeringstillstånd kan du parkera på följande platser:

 • Ågatan mot Ätran (Färgaresträtet -vändplan)
 • Hamngatan mot Ätran (Tullbron-Söderbron)
 • Hantverksgatan i anslutning till fontänen.
 • Torggatans norra sida (Möllegatan-Holgersgatan)
 • Västra sidan av grusparkeringen vid Stålboms

  Observera att ett boendeparkeringskort inte är någon garanti för en parkeringsplats. På samtliga parkeringsplatser för boendeparkering är det också tillåtet för andra att parkera.

Nyttoparkeringstillstånd

Om du har en serviceutrustad bil som används som en ”rullande verkstad” och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du få tillstånd för nyttoparkering. Nyttoparkeringskortet kostar 3700 kronor per år och får köpas av företag, organisationer och myndigheter.

Så här fungerar nyttoparkeringstillståndet:

 • Tillståndet är giltigt på kommunala markerade avgiftsbelagda parkeringsplatser under längst 24 timmar i följd.
 • Tillståndet är inte giltigt på tidsbegränsade parkeringsplatser.
 • Om din verksamhet inte har sin placering i centrum men du har behov av att parkera nära målpunkten under en kortare tid vid sjuk-och socialvårdande verksamhet kan du också få nyttoparkeringstillstånd.
 • Tillståndet ska placeras väl synligt i vindrutan med ”Nyttoparkering” utåt.
 • Du kan registrera två fordon på samma tillstånd.

Du får däremot inte nyttoparkeringstillstånd för parkering nära din egen verksamhet eller om du har ett fordon som transporterar gods och som stannar för av- och pålastning.

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter