Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommunens kartor

Falkenberg kommun har flera olika typer av kartor. Nedan visas en del av det som vi tillhandahåller.

Webbkarta

Webbkartan visar allmän kartinformation, en mängd information om olika verksamheter och täcker hela kommunen.

Klicka här för att komma till webbkartan.

3D-karta

Falkenbergs kommun använder 3D-kartan Cityplanner för att planera och kommunicera utveckling till allmänheten. Hela kommunens terräng är modellerad. För tätorterna Falkenberg och Ullared finns en fotorealistsik modell av alla byggnader och vegetation.

Klicka här för att komma till 3D-kartan.

Solkarta

Vi har tagit fram en solkarta där du kan se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi. I solkartan finns tak byggda före 2010 med. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk är inte med i beräkningarna. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Du trycker på färgen på din fastighet så kommer det upp en informationsruta. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.

Klicka här för att komma till solkartan.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter