Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hamn

I Falkenbergs kommun finns både en större kommersiell hamn, som löper in i Falkenbergs stad, och några mindre gästhamnar.

Falkenbergs hamn

Falkenbergs hamn ägs av kommunen och drivs av det privata företaget Falkenbergs Terminal AB.

Det finns två gästhamnar, Falkenbergs gästhamn länk till annan webbplatsoch Lövstavikens gästhamn.länk till annan webbplats

Glommens hamn

Strax norr om Falkenberg ligger Glommens hamn som har varit en betydande fiskehamn sedan 1800-talet. I hamnen finnns även Glommens gästhamnlänk till annan webbplats.

Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem

1953 testamenterade Nils Petter Bergström sina tillgångar till att utgöra Falkenbergs Sjömanshem att användas till sjömanshem och läsestuga för sjömän och fiskare.

Stiftelsens nuvarande ändamål är att förbättra kulturutbud med anknytning till Falkenberg för anställda inom sjöfarts- och fiskenäringarna.

Stiftelsen förvaltas av en egen styrelse på fem personen som utses av Falkenbergs kommmunstyrelse.

Din ansökan ska skickas till:

c/o Falkenbergs kommun                                                                        Ekonomiavdelningen                                                                                                      31180 Falkenberg

Det är viktigt att det i ansökan framgår tydligt vem du är som söker, till vad du söker bidrag och kopplingen till stiftelsens ändamål.

Kontakt