Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ungdom

Falkenbergs kommun jobbar aktivt med ungdomar mellan 12-20 år med verksamheten UngFbg.

Ansökan gällande Bidrag för Höstlovsaktivitet 2021

Nu är det dags att ansöka om stöd gällande höstlovet vecka 44.

Inför sommaren 2021 tilldelats Falkenbergs kommun extra stöd från Socialstyrelsen som ska användas till kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i Falkenberg under sommar- och höstlov 2021.

Målet är att barn och unga mellan 6 -15 år ska erbjudas ett aktivt höstlov genom aktiviteter med variation, bredd och geografisk spridning i kommunen.

Ramar för ansökan om bidrag:

  • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och ungdomar mellan 6–15 år
  • Bidraget ska gå till avgiftsfria aktiviteter
  • Aktiviteterna ska anpassas så att gällande restriktioner kring covid-19 efterlevs
  • Aktiviteten kräver inte medlemskap i arrangerande organisation
  • Ideella förening, företag, stiftelse och kommunal verksamhet kan ansöka om bidrag
  • Bidraget ska inte finansiera verksamhetens ordinarie utgifter (såsom befintlig lokalhyra eller lönekostnader)
  • Efter genomförd aktivitet ska kostnader och resultat redovisas till kommunen enligt tillhandahållen mall.

Skicka in er ansökan senast den 29 oktober 2021.

Beslut om beviljat stöd kommer fattas under hela ansökningsperiodens.

För kännedom: ytterligare ansökningsperiod kan komma att öppnas upp även inför jullovet.

Har du frågor angående ansökan?

Kontakta Frida Melin, Kultur, fritid och teknikförvaltningen

frida.melin@falkenberg.se

Kontakt