Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Ungdom

Falkenbergs kommun jobbar aktivt med ungdomar mellan 12-20 år med verksamheten UngFbg.

Sommarlovspengar till Falkenberg

I sommar kan Falkenbergs kommun erbjuda ett utökat utbud för sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 - 15 år. Kommunen har tilldelats extra stöd från Socialstyrelsen som ska användas till kostnadsfria och smittsäkra aktiviteter i Falkenberg under sommarlovet 2021.

Målet är att barn och unga mellan 6 -15 år ska erbjudas ett aktivt sommarlov genom aktiviteter med variation, bredd och geografisk spridning i kommunen.

Ramar för ansökan om bidrag:

  • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och ungdomar mellan 6–15 år
  • Bidraget ska gå till avgiftsfria aktiviteter
  • Aktiviteterna ska anpassas så att gällande restriktioner kring covid-19 efterlevs
  • Aktiviteten kräver inte medlemskap i arrangerande organisation
  • Ideella förening, företag, stiftelse och kommunal verksamhet kan ansöka om bidrag
  • Bidraget ska inte finansiera verksamhetens ordinarie utgifter (såsom befintlig lokalhyra eller lönekostnader)

• Efter genomförd aktivitet ska kostnader och resultat redovisas till kommunen enligt tillhandahållen mall.

Skicka in er ansökan senast den 25 juni 2021.

Beslut om beviljat stöd kommer fattas under hela ansökningsperiodens.

För kännedom: ytterligare ansökningsperiod kommer att öppnas upp inför höst- och jullov.

Har du frågor? Kontakta:

Frida Mehlin

Samordnare, Sommarlovspengar 2021

Telefon: 076 – 723 38 73

frida.melin@falkenberg.se

Välkomna in med er ansökan!

Kontakt