Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

(X)sites 2019

För tredje året i rad bjuder projektet (X)sites in nationella och internationella konstnärer längs med cykelleder i Sydsverige. 14 konstnärer kommer skapa unika verk i det svenska sommarlandskapet, från Ängelholm i syd till Ulricehamn i norr.

(X)sites pågår mellan 10:e juni och 6:e oktober, men redan 7 maj kommer konstnärerna till sina platser. Under maj månad arbetar konstnärerna sedan med sina verk på plats eller i egna ateljéer för att ha färdiga verk i tid till öppningen.

Kostnärer i Falkenberg 

Alessandro Perini

Baserad i Malmö, född i Italien. Alessandro har utbildat sig inom instrumentell och elektronisk musikkomponering. Under sina tidiga år utforskade han olika typer av installationstekniker som inbegrep allt från audiovisuella tekniker till ljusbaserade verk, videokonst och videomappning.

Plats: Stortorget

Maiko Sugano

Baserad i Japan. Maiko skapar konst för att känna tacksamhet och respekt för naturen och använder sig av trä, stål och sten för att skapa utomhusskulpturer. Hon använder traditionella tekniker inom japanskt snickeri för att skapa strukturer och former.

Plats: Skrea Strand

Vad är (X)sites?

(X)sites är ett konstprojekt med platsspecifika konstinstallationer längs cykellederna Kattegattsleden och Sjuhäradsrundan. Platsspecifik konst betyder konstverk som görs för en speciell plats. Varje konstnär har en plats var att utgå från i sitt verk. “X” i (X)sites står för det vi inte vet och vill undersöka, “sites” står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet, från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen. Utställningen och konstverken sätter fokus på landskapen som en del av vår offentliga miljö.

Kontakt