Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Offentlig konst

Falkenbergs kommun befinner sig i ett expansivt skede. Detta innebär att kommunen utvecklas och också utmanar oss att se den ur nya vinklar. Något som i sin tur ger invånarna nya perspektiv på hur man kan se på sin stad med dess omgivningar och därigenom dess konst.

Vad är offentlig konst?

Med offentlig konst menas den konst som finns ute i våra gemensamma miljöer. Den offentliga konsten skapar mervärde och verkar som en vital kraft i samhället. Den kan hjälpa till att stärka kommunen och vara en attraktiv plats för invånarna och besökarna. Den konstnärliga gestaltningen fungerar som en naturlig del av det offentliga rummet. Den förmedlar också en bild av kommunen utåt, både till invånarna och till besökarna. Konsten blir därför en naturlig del av hur vi ser på vår omgivning, ur olika perspektiv

Kommunens konstsamling

Varje år köps det in konst till kommunens samling. Verken placeras sedan ut i våra kommunala byggnader.

Konstnärlig gestaltning

Med konstnärlig gestaltning menar vi de verk, oftast skulpturer som finns utomhus. Oftast ges bild- och formkonstnärer i uppdrag att konstnärligt gestalta offentliga miljöer. 

Har du frågor gällande vår offentliga konst, kontakta Falkenbergs konstintendent här.

Kontakt