Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Viktiga datum för föreningslivet

Det finns flera datum och tidsgränser som är viktigt för föreningar att ha koll på för att inte missa att söka bidrag eller få en högre taxa vid bokning av lokaler.

 • Alla föreningar ska senast 2 månader efter sitt årsmöte uppdatera föreningens uppgifter med kontaktuppgifter, styrelse och medlemsantal. Föreningen ska också ladda upp sina senaste årshandlingar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse med revisorernas underskrift.
 • Medlemsbidrag söks senast 2 månader efter årsmöte, men senast 31 december innevarande bidragsår.
 • Lokal- och anläggningsbidrag söks senast 2 månader efter årsmöte, men senast 31 december innevarande bidragsår.
 • Bidrag till samlingslokal söks senast 2 månader efter årsmötet.
 • Utbildningsbidrag för intern utbildning söks senast 14 dagar innan utbildningen.
 • Utbildningsbidrag för extern utbildning söks innan utbildningen genomförs.
 • Projektbidrag söks senast tre månader innan planerat arrangemang eller start av projekt.
 • LOK-stöd (lokalt aktivitetsbidrag) söks senast 25 februari för perioden 1 juli till 31 december.
 • LOK-stöd (lokalt aktivitetsbidrag) söks senast 25 augusti för perioden 1 januari till 30 juni.
 • Investeringsbidrag söks senast den 1 oktober och beslut om bidrag tas på nämndens möte i december.
 • Studieförbundsbidraget söks senast den 1 oktober.
 • Bidrag till kulturarrangemang söks senast den 15 oktober.
 • Bidrag till kulturutövande söks senast den 31 oktober.

Kontakt