Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Söka bidrag inom kultur, fritid och idrott

Kommunen stödjer föreningslivet på många olika sätt men främst genom att subventionera lokaler. Föreningar har även möjlighet att söka olika bidrag.

Så här gör du

Alla bidrag söks digitalt via vår hemsida och vår e-tjänst. Detta gör processen enklare både för er föreningar och för oss! För att göra en ansökan behöver du lösenord. Kontakta föreningsservice bidrag@falkenberg.se om du saknar detta.

Kortfattat om bidragen

Startbidrag

Ett bidrag som bara nystartade föreningar kan söka och som kan sökas så fort föreningen blivit godkänd som bidragsberättigad förening.

Medlemsbidrag

Alla föreningar kan söka detta bidrag en gång per år och föreningen får 50 kr per medlem mellan 7-20 år.

Utbildningsbidrag

Bidraget ger föreningar möjlighet att utbilda sina ledare samt att utveckla föreningen.

Aktivitetsbidrag/LOK-stöd

Alla bidragsberättigade föreningar kan söka detta bidrag för sina aktiviteter som ungdomar mellan 7- 20 år har deltagit i. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Lokal och anläggningsbidrag

För föreningar som äger en lokal eller som hyr lokal som inte är subventionerad av kommunen. Bidraget gör det möjligt för föreningar att bedriva sin verksamhet i lokaler som är anpassade för just den föreningen.

Räntebidrag

Om en förening har beviljats ett föreningslån av kommunen kan föreningen söka bidrag för räntekostnaden.

Investeringsbidrag

Bidrag för investeringar, vilka inte räknas som driftskostnader.

Projektbidrag

Föreningar kan söka detta bidrag om de vill genomföra ett större arrangemang, driva ett tidsbestämt projekt eller utveckla sin befintliga verksamhet.

Bidrag till studieförbund

Studieförbund och SISU idrottsutbildarna kan söka detta bidrag.

Bidrag till kulturarrangemang

Bidrag för föreningar vilkas verksamheter syftar till att arrangera t.ex. konserter, teaterföreställningar och föreläsningar.

Bidrag till kulturutövande

Bidraget riktar sig till de föreningar som utövar konstnärlig och kulturell verksamhet.

Bidrag till samlingslokal

Detta bidrag kan sökas av föreningar som driver en samlingslokal som har som främsta syfte att hyra ut sin lokal till privatpersoner och föreningar för t.ex. möten och fester.

Kontakt