Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att bevilja lotteritillstånd i Falkenbergs kommun och det är kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Vad räknas som lotteri?

Tänk på att det finns olika typer av lotterier. Aktiviteter som till exempel kortspel, vadslagning, marknads- och tivolinöjen (pilkastning, bollkastning med mera) räknas också som lotterier. I princip alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. På deras webbplats hittar du detaljerad information om allt som har med lotterier att göra.

Vem får anordna lotteri?

Kommunen kan ge tillstånd till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering eller tillstånd?

För de flesta lotterier som anordnas för allmänheten krävs det en registrering eller ett tillstånd. Det är vanligast att föreningar söker en registrering som sedan gäller i tre år och kostar 400 kr.

Ska din förening ordna ett eller flera lotterier där det totala insatsbeloppet är högst 20 prisbasbelopp* över en treårsperiod så ska föreningen ansöka om en registrering. Detta kallas ett §17-lotteri, efter paragraferna i lotterilagen.

För att ansöka om en registrering, klicka på länken till blanketten för lotteritillstånd.PDF

Ska din förening anordna ett stort lotteri med insatsbelopp högre än 20 prisbasbelopp ska föreningen söka tillstånd. Detta kallas för ett §16 lotteri. Kontakta föreningsservice bidrag@falkenberg.se

*basbeloppet 2018 är 45 500 kr

När behövs det inte tillstånd?

Om det handlar om ett mindre lotteri i samband med föreningsaktiviteter inom ett avgränsat område (19 § lotterilagen) behövs inget tillstånd eller registrering. Det finns vissa begränsningar i hur dyra lotter får vara, hur värdefulla vinsterna får vara och det sammanlagda värdet av vinsterna.

Hur går kontrollen till?

Föreningen utser en lotteriföreståndare och kultur- och fritidsförvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Innan lotterier börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Kontrollanten ser till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och kan också hjälpa föreningen med tips och råd. Det är kontrollanten som gör vinstdragningen. När allt är färdigt ska lotteriet skriftligt redovisas av föreningen till kontrollanten.

Kontakt