Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kvällsvandringar för föreningar

Vi söker föreningar som vill kvällsvandra mot en ersättning om 5000 kronor per helg (fredag till söndag) fram till början på 2021.

Under 2020 har det varit oroligt i vissa områden i Falkenberg. För att få fler vuxna att röra sig i dessa områden på kvällstid vill kommunen och kommunala bostadsbolaget Fabo samarbeta med föreningar. Föreningsmedlemmar hjälper till med kvällsvandringen och föreningen får en ekonomisk ersättning för insatsen.

Att kvällsvandra är ett komplement till andra insatser som kommunen och polisen gör. Att ha kvällsvandrare ökar tryggheten och förebygger brott. Vi testade att ha kvällsvandrare under slutet av sommaren. Det föll väl ut och kvällsvandringarna kommer att fortsätta, till en början fram till 17 januari 2021. Nu letar vi föreningar som kan göra denna viktiga insats.

För att kunna ansöka om att kvällsvandra måste din förening vara bidragsberättigad hos kommunen.

Hur går det till?

Fyra personer över 22 år kvällsvandrar tillsammans i området. Gruppen skapar en trygg vuxennärvaro och slår larm vid behov. Efter varje kvällspass skickar ni en kort rapport enligt en mall.

Ni kommer att använda märkta västar så att det syns tydligt att ni kvällsvandrar. Anmälda personer har en försäkring genom kommunen under sitt pass.

När och var ska vi kvällsvandra?

Var: Vi prioriterar områden som upplevs mer otrygga och som haft hög skadegörelse.

När: fredagar, lördagar och söndagar klockan 18-23 fram till 17 januari 2021.

Ersättning och praktiska detaljer

Kommunens samordnare tar kontakt med föreningar som anmält sig och gör ett schema. Ni får därefter mer information om uppdraget och skriver en överenskommelse. Samma förening får ansöka om att gå flera helger.

Ersättningen är 5000 kronor per helg för slutfört uppdrag. I uppdraget ingår tre kvällspass (fredag, lördag och söndag) med fyra personer per kväll, samt att skicka rapporter efteråt.

Anmäl er snarast

Du anmäler din förening via e-post till: bidrag@falkenberg.se

Skriv ”Kvällsvandring” i ämnesraden.

Följande ska finnar med i anmälan:

  • Föreningens namn
  • Namn på kontaktperson samt mejl och telefonnummer
  • Vilka helger föreningen kan kvällsvandra.
  • Vilka helger föreningen kan kvällsvandra. Aktuell period är fram till 17 januari 2021.

Frågor

Om du vill veta mer, kontakta Petter Andersson, samordnare för kvällsvandring på kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

E-post: petter.andersson@falkenberg.se

Telefon: 0790-60 86 46

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter.

Kontakt