Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kvällsvandringar för föreningar

Just nu söker vi föreningar som vill kvällsvandra mot en ersättning om 5000 kronor per helg.

Under sommaren 2020 har det varit oroligt i vissa områden i Falkenberg. För att få fler vuxna att röra sig i dessa områden på kvällstid vill kommunen och kommunala bostadsbolaget Fabo samarbeta med föreningar. Föreningsmedlemmar hjälper till med kvällsvandringen och föreningen får en ekonomisk ersättning för insatsen.

Att kvällsvandra är ett komplement till andra insatser som kommunen och polisen gör. Att ha kvällsvandrare ökar tryggheten och förebygger brott. Nu letar vi föreningar som kan göra denna viktiga insats fram till slutet av augusti.

För att kunna ansöka om att kvällsvandra måste din förening vara bidragsberättigad hos kultur-, fritids- och tekniknämnden och finnas i kommunens föreningsregister.

Hur går det till?

Fyra personer över 22 år kvällsvandrar tillsammans i området. Gruppen skapar en trygg vuxennärvaro och slår larm vid behov. Efter varje kvällspass skickar ni en kort rapport enligt en mall.

Ni kommer att använda märkta västar så att det syns tydligt att ni kvällsvandrar. Anmälda personer har en försäkring genom kommunen under sitt pass.

När och var ska vi kvällsvandra?

Var: Vi prioriterar områden som upplevs mer otrygga och som haft hög skadegörelse, Sloalyckan och Norra Stafsinge med Falkagård.

När: fredagar, lördagar och söndagar klockan 18-23 under perioden 24 juli till den 30 augusti (vecka 30-35).

Ersättning och praktiska detaljer

Kommunens samordnare tar kontakt med föreningar som anmält sig och gör ett schema. Ni får därefter mer information om uppdraget och skriver en överenskommelse.

Ersättningen är 5000 kronor per helg för slutfört uppdrag. I uppdraget ingår tre kvällspass (fredag, lördag och söndag) med fyra personer per kväll, samt att skicka rapporter efteråt.

Anmäl er senast 29 juli

Du anmäler din förening via e-post till: bidrag@falkenberg.se

Skriv ”Kvällsvandning” i ämnesraden.

Följande ska finnar med i anmälan:

  • Föreningens namn
  • Namn på kontaktperson samt mejl och telefonnummer
  • Vilka helger föreningen kan kvällsvandra. Aktuella veckor är vecka 30-35.

Frågor

Om du vill veta mer, kontakta Enis Bekteshi, samordnare för kvällsvandring på kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

E-post: enis.bekteshi@falkenberg.se

Telefon: 0790-60 86 46

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter.

Kontakt