Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bidrag till sociala föreningar

Varje år delar socialnämnden ut bidrag till de sociala föreningar som kompletterar nämndens verksamheter. Det kan bland annat handla om arbete mot våld i nära relationer eller sysselsättning för personer med någon funktionsnedsättning.

Nu är det dags att söka bidrag för 2019. Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 augusti!

Socialnämnden har totalt 2,1 miljoner kronor som de årligen fördelar mellan sociala föreningar som kompletterar den verksamhet som socialnämnden bedriver, eller som på annat sätt bedöms göra nytta inom socialnämndens verksamhetsområde.

Social problematik eller funktionsnedsättning

Bidraget riktar sig till föreningar som vänder sig till personer med en omfattande social problematik eller som har en funktionsnedsättning som begränsar personens möjlighet att delta i sociala aktiviteter.

Dokumentet Riktlinjer för föreningsbidrag som du hittar här nedan tydliggör vilka handlingar som ska bifogas ansökan, samt vilka krav som ställs på de föreningar som söker föreningsbidrag.

Kontakt