Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Yrkeshögskoleutbildning

Är du framtidens underhållstekniker?

Studera vid vår nya yrkeshögskoleutbildning till underhållstekniker genom Kompetenscentrum i Falkenberg. Som underhållstekniker kan du arbeta i industrisektorn som processtekniker, arbetsledare eller servicemontör. Det behövs underhållstekniker till våra lokala industrier!

Sista ansökningsdatumet är 18 april

Ansökningsblankett YrkeshögskolanPDF

YH-logga

 

 

 

 

Att studera vid en yrkeshögskoleutbildning

Att studera vid yrkeshögskolan innebär att en stor del av utbildningen sker genom Lärande i arbete (LIA). Det innebär att du som student får praktisera dina nya kunskaper ute i ett företag och känna på ditt blivande yrke under studietiden. Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden och många studenter börjar arbeta på sitt LIA företag. Fyra av fem studenter får arbete efter examen.

Ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildning

Yrkeshögskoleutbildningen är framtagen i samarbete med Falkenbergs näringslivs AB och lokala företag. Behov av underhållstekniker finns i hela regionen. Medverkande företag finns representerade i ledningsgruppen, den representeras även av studenter och personal från Kompetenscentrum. Ledningsgruppen ges inblick i utbildningen, följer studenternas studiegång samt kontrollerar att utbildningen lever upp till krav och riktlinjer i branschen. Ledningsgruppen ser också till att utbildningen följer den utvecklingstakt som sker ute i arbetslivet.

Några medverkande företag: Carlsberg, Arlafoods, Autotube AB, Bendiro, Core Link, Deromegruppen, FA Tec, Greif, SCA Hygiene products, SIA glass, Wabeno.

Studiemedelsberättigad utbildning

Underhållstekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 400 YH poäng vilket motsvarar två år. Du studerar på heltid och utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

​Behörig till yrkeshögskoleutbildning?

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Se mer under reell kompetens och validering.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När det gäller punkt två ovan har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola – se myndighetens föreskriftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster angående detta.

Krav på särskilda förkunskaper- underhållstekniker

(Formell behörighet)

Godkända betyg från gymnasieskolans kurser i:

 • Svenska 1/Svenska A alternativt Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande.
 • Svenska 2/Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B eller motsvarande.
 • Matematik 1 a/b/c alternativt Matematik A eller motsvarande.
 • Engelska 5/Engelska A eller motsvarande.

Godkända betyg i någon av dessa kurser eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt:

 • Teknik 1
 • Fordonsteknik
 • Praktisk ellära, verktyg och materialhantering
 • Praktisk ellära och mekatronik

Varför dessa förkunskaper?

För att kunna arbeta som underhållstekniker krävs viss grundskunskap inom det tekniska området eller motsvarande.

Har du reell kompetens?

Om du som saknar formell behörighet men anser dig ha nödvändiga förkunskaper tillägnade på annat sätt kan du få din kompetens prövad i förhållande till behörighetskraven. Det kan till exempel handla om erfarenheter från arbetsliv eller andra erfarenheter som resor och informella uppdrag. För att visa på din samlade kompetens ska du skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.

Validering av reell kompetens

För att styrka att du söker på reell kompetens, har de kunskaper som krävs för att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen görs en skattning av dina kunskaper i förhållande till behörighetskraven. Med den skattningen som utgångspunkt görs en djupintervju under ledning av utbildningsledaren, varefter en valideringsplan upprättas. Själva valideringen kan innehålla såväl teoretiska som praktiska prov och tester. Val av metod för kunskapskontroll bestäms av utbildningsledaren, tillsammans med utbildningens ledningsgrupp.

Utifrån den samlade dokumentationen utifrån valideringsprocessen fattar ledningsgruppen beslut om den sökande är behörig och har de kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Efter examen

När du tagit examen från yrkeshögskoleutbildningen till underhållstekniker kan du arbeta som: underhållstekniker, arbetsledare, processtekniker och servicemontör.

Yrkeshögskoleutbildningen underhållstekniker lyder under Myndigheten för Yrkeshösgskolan och Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.


Sidan uppdaterad: 2017-03-16