Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Hitta till boden och boka

Hur hittar jag till boden och Källstorps våtmark?

När du passerat Carlsbergs bryggeri/Årstadsvägen mot Årsta kommer det strax en skylt "Källstorps våtmarker" till vänster. Här ska du ta av. Passera igenom den öppna grinden. Cirka 100m längre fram är det en grusparkering. Här finns också en informationstavla med karta samt en toalett. Följ grusvägen ner till fågeltornet. Bredvid tornet finns boden. Här hittar du material och utrustning samt mer information. Vid våtmarken finns även gömslen för fågelskådning. Se mer på karta och infobland i länkmodulen.

Hur gör jag som pedagog för att få tillgång till boden?

1. Gå in i din Office 365-kalender.
2. Tryck på den dag du vill boka och gör då en ny händelse. Som händelse skriver du namnet på skolan/förskolan samt avdelningen namn.
3. Källtorps våtmark ligger inlagt som ett rum. Välj detta på "plats". Om datumet är upptaget syns inte Källtorps våtmark i listan.
4. Tryck på skicka - nu är du inbokad!

När du har bokar kan du ladda hem eventuella uppgifter du vill ha med dig till dina barn/elever.

Nyckel till boden finns att kvittera ut i kuren (vid stora P finns en "lucka" i byggnaden) på Carlsbergs bryggeri. När du kommer till kuren ska du kunna legitimera dig samt uppge vilken skola/förskola ni kommer från.

OBS! Glöm inte att återlämna nyckeln i kuren.

Viktig säkerhetsinformation!

Området där ni hämtar nyckeln är ett industriområde med tung trafik ut och in från Carlsberg. När ni kommer cyklande eller gående med en grupp elever är det mycket viktigt att ni håller er i samlad trupp och att ni har barnen/eleverna under uppsikt.

Det finns en cykelparkering nära kuren där cykelvägen slutar. Informera eleverna att vänta på cykelparkeringen medan ni kvitterar ut nyckeln. Led sedan cyklarna längs Carlsbergs parkering om ni vill fortsätta in på stigen som finn på andra sidan av denna. Samma sak gäller naturligtvis på hemvägen.

Är det något jag behöver tänka på när jag kommer dit?

  • Tänk på att det är fågellokal och att det är fågelsskydd och tillträde förbjudet mellan 1 mars och 15 juli i vissa delar om området (se karta).
  • Tänk på att inte störa häckande fåglar.
  • Även allmänheten har tillgång till fågeltornet och gömslen. Respektera de som är där och skådar fågel och rör er så tyst som möjligt. Berätta gärna vad ni gör där.
  • Det är inte tillåtet att håva ute i våtmarken framför fågeltronet och gömslet. Håva endast på anvisade platser (se karta).
  • I boden finns en pärm med information samt en loggbok där ni kan anteckna vad ni gjort, om något fattas eller gått sönder etc.
Sidan uppdaterad: 2015-08-26