Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Källstorps våtmark

Bild på utsikt från fågeltornet samt bild på boden och fågeltornet

Vid fågeltornet i Källstorps våtmark finns en bod som har utrustats med material för fågelskådning samt studier av småkryp i sötvatten. Du som arbetar i förskolan eller skolan har möjlighet att besöka Källstorp våtmark och ta del av materialet i boden. På denna sidan hittar du information om boden, hur du bokar och vad ni ska tänka på under besöket.

Boden i Källstorps våtmark

Vid fågeltornet i Källstorps våtmark finns en bod som har utrustats med material för fågelskådning samt studier av småkryp i sötvatten. Förvaltningarna kultur och fritid, kommunledningskontoret och miljö- och hälsoskydd har bidragit med medel på olika sätt. Falkenbergs ornitologiska förening har bidragit med värdefull kunskap och Carlsberg Bryggeri förvaltar nycklarna.

Vi hoppas att besöken vid Källstorp ska leda till en ökad kunskap om den biologiska mångfalden vid en våtmark, samt stimulera till en ökad utevistelse och naturintresse hos barn- och elever i barnomsorgens och skolans verksamhet.

Materialet är tillgängligt för personal och barn inom barnomsorg och skola i kommunen.


Sidan uppdaterad: 2015-09-02