Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Greppa Hållbart

Greppa Hållbart (arbetsnamn "Vet-Hut") är ett LONA projekt inom skolan som syftar till att ta fram ett lokalt anpassat utbildningsmaterial med fokus på hållbar utveckling. Utgångspunkten ska ligga i de lokala miljömålen, och kommer att ge ett utbyte av kunskaper och erfarenheter till andra skolor i kommunen. Materialet finns numera tillgängligt för nedladdning, se länkmodulen.

Greppa Hållbart är en samling övningar om hållbar utveckling och biologisk mångfald för dig som jobbar i grundskolan årskurs F-9. Materialet är resultatet av ett treårigt projekt (2012- 2015) på Falkenbergs Montessoriskola finansierat av Länsstyrelsens Lokala Naturvårdssatsning (LONA) och Falkenbergs kommun.

Vi hoppas att du som pedagog hittar inspiration till att arbeta ämnesöverskridande med hållbar utveckling. Att du ser möjligheterna med det rika växt-och djurliv vi har i närmiljöerna och att samarbeta med dem som arbetar för en hållbar framtid i vårt närsamhälle. Vi tror att vi skapar en större insikt hos eleverna om vad en hållbar utveckling kan innebära genom att utgå från närsamhället och närmiljöerna. Att insikterna och motivationen ökar om att vi måste värna om vår natur och vår biologiska mångfald för att framtida generationer ska kunna leva ett gott liv.

Sidan uppdaterad: 2016-06-30